Mô tả

Cáp Chuyển Đổi USB sang USB-C cho phép bạn kết nối thiết bị iOS và iPadOS cũng như nhiều phụ kiện USB tiêu chuẩn với máy Mac có cổng USB-C hoặc Thunderbolt 3 (USB-C).

Cắm đầu USB-C của thiết bị chuyển đổi vào cổng USB-C hoặc Thunderbolt 3 (USB-C) trên máy Mac, và sau đó kết nối ổ đĩa flash, camera hoặc thiết bị USB tiêu chuẩn khác. Bạn cũng có thể kết nối với cáp Lightning sang USB để đồng bộ hóa và sạc iPhone, iPad hoặc iPod.