Mô tả

Bao da Smart Folio cho iPad mini mỏng và nhẹ, có khả năng bảo vệ cả mặt trước và mặt sau cho thiết bị của bạn. Bao da sẽ tự động sáng màn hình iPad của bạn khi mở ra và chuyển sang chế độ ngủ khi đóng lại. Smart Folio gắn từ tính và bạn có thể dễ dàng gấp nó vào các vị trí khác nhau để tạo giá đỡ cho việc đọc, xem, đánh máy hoặc thực hiện cuộc gọi FaceTime.