Trade - in Thu Cũ Đổi Mới

BẢNG GIÁ THU MÁY CŨ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới 99% thuộc nhóm thu loại 1 từ Le Bao Store 

iPhone 11 Pro Max 512GB

 Giá thu đến  20.000.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 256GB

 Giá thu đến 19.000.000 ₫

iPhone 11 Pro Max 64GB

 Giá thu đến 17.500.000 ₫

iPhone 11 Pro 512GB

 Giá thu đến 16.900.000 ₫

iPhone 11Pro 256GB

 Giá thu đến 16.000.000 ₫

iPhone 11 256GB

 Giá thu đến 14.500.000 ₫

iPhone 11 Pro 64GB

 Giá thu đến 14.500.000 ₫

iPhone Xs Max 512GB

 Giá thu đến 12.000.000 ₫

iPhone Xs Max 256GB

 Giá thu đến 11.000.000 ₫

iPhone 11 128GB

 Giá thu đến 13.600.000 ₫

iPhone 11 64GB

 Giá thu đến 12.200.000 ₫

iPhone Xs Max 64GB

 Giá thu đến 9.000.000 ₫

iPhone Xs 512GB

 Giá thu đến 10.000.000 ₫

iPhone Xs 256GB

 Giá thu đến 9.000.000 ₫

iPhone Xs 64GB

 Giá thu đến 7.900.000 ₫

iPhone X 256GB

 Giá thu đến 7.900.000 ₫

iPhone SE 2020 256GB

 Giá thu đến 9.000.000 ₫

iPhone Xr 256GB

 Giá thu đến 8.500.000 ₫

iPhone Xr 128GB

 Giá thu đến 8.000.000 ₫

iPhone Xr 64GB

 Giá thu đến 7.800.000 ₫

iPhone 8 Plus 256GB

 Giá thu đến 7.000.000 ₫

iPhone SE 2020 128GB

 Giá thu đến 8.000.000 ₫

iPhone X 64GB

 Giá thu đến 6.800.000 ₫

iPhone 8 Plus 64GB

 Giá thu đến 6.300.000 ₫

iPhone SE 2020 64GB

 Giá thu đến 6.500.000 ₫

iPhone 7 Plus 256GB

 Giá thu đến 5.000.000 ₫

iPhone 7 Plus 128GB

 Giá thu đến 4.500.000 ₫

iPhone 7 Plus 32GB

 Giá thu đến 4.000.000 ₫

iPhone 8 256GB

 Giá thu đến 4.500.000 ₫

iPhone 8 64GB

 Giá thu đến 4.000.000 ₫

(*) Giá thu lại dành cho máy đang hoạt động, hình thức máy đẹp, như mới 99%

Chia sẻ

Bài viết liên quan

-->